Ajmal Zahin

Ajmal Zahin

Ajmal Zahin Biography

کوتاه از سیرت و زنده‌گی من:
اجمل ذهین فرزند خان‌آقا که 21 سال پیش در دنیای زیبای خداوند از یک خانواده تحصیل شده تولد شدم، با هشت سال مهاجرت در خارج از کشور با امیدهایی در وطن خودم برگشتم، در این سال‌هایی که در مزارشریف زنده‌گی می‌کنم در سال 1385 وارد جهان موسیقی شدم، عاشق کارم هستم و علاقه‌مندی خاص در نواختن پیانو و مهارت خود را نزد استادی فرا گرفتم. سالیانی در امید روزی بودم که جای‌گاهی نزد مردم ستم‌دیده و دوست‌داشتنی خود پیدا کنم. عاشق موسیقی سبک‌های: محلی افغانی، پاپ، غزل و رومانس هستم.
بهترین علاقه‌یی که برای رسیدن به هدفم داشتم در برنامه‌ی Voice Afghanistan بود که اشتراک کردم و بدون همایت‌گری جای‌گاه خود را با مقامی که شاید لایق دیدند رسیدم، تا حال هفت موزیک ویدیو به نشر رسیده که در این اواخر با آهنگ “دوری” خاطرخواهانم را جذب نمودم.
آهنگ‌هایی که سروده‌ام به ترتیب:
1: تنهایی ( تا کی جدا… )
2: پای‌زیب همراه با دوستم زبید سرود ( پای زیب )
3: نازنین ( قطغنی )
4: بنگری ( پشتو )
5: جیگی جیگی ( شاد )
6: قوالی ( مناسبتی رمضانی )
7: دوری ( محلی ) ترانه‌سرا “بابک رادمنش”
با افتخار کامل می‌توانم یادآور شوم که کارهای فوق‌العاده‌‎یی که زیر نظر دارم هوادارانم را خوش‌حال نگه‌دارم.
علاقه‌مندی‌ها:
رنگ: سیاه و آبی
غذا: هر چی باشد دست پخت مادرم.
لباس: با رنگ دل‌خواه و بروز.
عاشق برنامه‌های زنده و دلبستگی خاص به مردمم.
آهنگ: افغانی، هندی، ترکی، ایرانی، روسی
آلات موسیقی: پیانو، ستار، گیتار، فلوت،
موتر: تویوتا کِمری
مهارت‌ها:
نوازنده‌گی: پیانو، کیبورد: ارمونیه، گیتار
زبان: فارسی، پشتو، اردو
خواننده‌گی: فارسی، پشتو، اردو، اوزبیکی، هزاره‌گی.

Ajmal Zahin Biography

کوتاه از سیرت و زنده‌گی من:
اجمل ذهین فرزند خان‌آقا که 21 سال پیش در دنیای زیبای خداوند از یک خانواده تحصیل شده تولد شدم، با هشت سال مهاجرت در خارج از کشور با امیدهایی در وطن خودم برگشتم، در این سال‌هایی که در مزارشریف زنده‌گی می‌کنم در سال 1385 وارد جهان موسیقی شدم، عاشق کارم هستم و علاقه‌مندی خاص در نواختن پیانو و مهارت خود را نزد استادی فرا گرفتم. سالیانی در امید روزی بودم که جای‌گاهی نزد مردم ستم‌دیده و دوست‌داشتنی خود پیدا کنم. عاشق موسیقی سبک‌های: محلی افغانی، پاپ، غزل و رومانس هستم.
بهترین علاقه‌یی که برای رسیدن به هدفم داشتم در برنامه‌ی Voice Afghanistan بود که اشتراک کردم و بدون همایت‌گری جای‌گاه خود را با مقامی که شاید لایق دیدند رسیدم، تا حال هفت موزیک ویدیو به نشر رسیده که در این اواخر با آهنگ "دوری" خاطرخواهانم را جذب نمودم.
آهنگ‌هایی که سروده‌ام به ترتیب:
1: تنهایی ( تا کی جدا... )
2: پای‌زیب همراه با دوستم زبید سرود ( پای زیب )
3: نازنین ( قطغنی )
4: بنگری ( پشتو )
5: جیگی جیگی ( شاد )
6: قوالی ( مناسبتی رمضانی )
7: دوری ( محلی ) ترانه‌سرا "بابک رادمنش"
با افتخار کامل می‌توانم یادآور شوم که کارهای فوق‌العاده‌‎یی که زیر نظر دارم هوادارانم را خوش‌حال نگه‌دارم.
علاقه‌مندی‌ها:
رنگ: سیاه و آبی
غذا: هر چی باشد دست پخت مادرم.
لباس: با رنگ دل‌خواه و بروز.
عاشق برنامه‌های زنده و دلبستگی خاص به مردمم.
آهنگ: افغانی، هندی، ترکی، ایرانی، روسی
آلات موسیقی: پیانو، ستار، گیتار، فلوت،
موتر: تویوتا کِمری
مهارت‌ها:
نوازنده‌گی: پیانو، کیبورد: ارمونیه، گیتار
زبان: فارسی، پشتو، اردو
خواننده‌گی: فارسی، پشتو، اردو، اوزبیکی، هزاره‌گی.

Song

ADD